एनआरएनए साउदी अरबद्वार नेपालका बाढि पहिरो पिडतहरूका लागि सहयोग ।