बम्बैयाको चपेटामा जीवन !

बम्बैयाको चपेटामा जीवन !

कविता – दुइ शब्द नेताहरु लाइ

कविता – दुइ शब्द नेताहरु लाइ

गित – “अरब आउने मेरी आमा मन मेरो थिएन ” – रुपक भट्टराई, यूएइ

गित – “अरब आउने मेरी आमा मन मेरो थिएन ” – रुपक भट्टराई, यूएइ

कविता-निस्ठुरीको यादमा

कविता-निस्ठुरीको यादमा

मेरो स्वार्थ समृद्ध नेपाल – डा. उपेन्द्र महतो

मेरो स्वार्थ समृद्ध नेपाल – डा. उपेन्द्र महतो

नेपालमा एनआरएनको भूमिका

नेपालमा एनआरएनको भूमिका

कविता – “नया वर्ष” – विमल गौतम

कविता – “नया वर्ष” – विमल गौतम

कविता – “जा ए ६६ साल” साहित्य

कविता – “जा ए ६६ साल” साहित्य